zicht op beheer

Andess

Contact

mr. C.A. Hamers
06 - 83 98 14 98
Postbus 1012
5140 CA Waalwijk
info@andess.nl

BETERE PROJECTRESULTATEN EN TEVREDEN STAKEHOLDERS

Bent u beheerder van de openbare ruimte en ziet u zich geconfronteerd met een snel veranderende omgeving? ANDESS helpt beheerders deze omstandigheid om te buigen naar een beter (project)resultaat.


Veel beheerders worden geconfronteerd met veranderingen die het behalen van resultaat bemoeilijken:

  • Het dilemma tussen politieke opgaven en de praktische/ technische haalbaarheid
  • De financiële taakstellingen doen een groot beroep op het verandervermogen van de organisatie en de kwaliteit van beheer
  • Maatschappelijke trends, zoals burgerparticipatie, vragen om aanvullende kwaliteiten van beheerders waar nog maar weinig ervaring mee is opgedaan
  • De taakverschuiving die plaatsvindt van overheid naar markt vraagt om andere competenties van beheerders

Veel beheerders acteren in het hierboven beschreven spanningsveld. Dit stelt hoge eisen aan de medewerkers en leidinggevenden. Zij zijn immers belast met het realiseren van projectresultaten in deze uitdagende omstandigheden.

De aanpak van ANDESS kenmerkt zich door:

  • Jarenlange praktijkkennis van het beheerproces in publieke organisaties
  • Oplossingsgerichtheid waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden die de organisatie biedt
  • Aandacht voor het technische en persoonlijke veranderproces
  • Professioneel projectmanagement
  • Maatwerk
  • Bewezen aanpak


Meerwaarde van beheer in klankbordgroep

Lid klankbordgroep Programma Samen Werken >

Grip op de onderhoudstaak is het vertrekpunt van het programma van eisen voor het rioolonderhoud Fontys Hogescholen

Professionalisering rioolonderhoud Fontys Hogescholen >